Projekotwanie sztachetki Winylowe na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne przypadki.

Stawianie ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu do urzędu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Balaski PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu oraz proponowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do stawiania ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane sztachetki z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy projektowane balustrady Winylowe na plot i furtę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements